Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

January 19 2020

8070 2cf6 390
Reposted fromowca owca viafrytkatosia frytkatosia
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viaaleander aleander
2709 10b9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaCajmel Cajmel
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaleander aleander
Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— znalezione
Reposted fromzyciepopolsku zyciepopolsku viaaleander aleander
6742 022c 390
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaaleander aleander
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaleander aleander
6984 0d43 390
7558 6def 390
Reposted fromsuicidalunicorn suicidalunicorn viaoxytocin oxytocin

January 17 2020

0100 f889 390
Reposted fromzciach zciach viaveritas1 veritas1
7324 fe54 390
Reposted fromznuh znuh viaubza ubza
0984 fad7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaspontaneous spontaneous
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
6921 a450 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRudeGirl RudeGirl

January 16 2020

2336 7941 390
Reposted fromcontigo contigo viawiksz wiksz
7482 d19c 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianadelle nadelle
7391 1cf4 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna vianadelle nadelle

January 07 2020

2902 c3b2 390
Reposted frommiischa miischa viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl