Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

0101 c34f 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapaperman paperman

October 28 2018

Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaszydera szydera
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
8273 3ad2 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
7890 175f 390
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
udawaj, aż uwierzysz 
— 13.25
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera
6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viawalkthemoon walkthemoon

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
2099 76cf 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viawalkthemoon walkthemoon

October 21 2018

Reposted frombluuu bluuu viahope24 hope24
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viawalkthemoon walkthemoon
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viawalkthemoon walkthemoon
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viayouaresonaive youaresonaive

October 17 2018

– Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
– Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Spojrzał, dodał mi urody,
a ja wzięłam ją jak swoją.
(...)
— Wisława Szymborska "Przy winie"
4845 5bf1 390

snailswag:

haveahiddles:

musewhipped:

0hfaithful:

LOOK AT THIS BEAUTIFUL LITTLE THING OH MY GOD

Pretty sure that cat is using its magical powers to turn the plants around itself orange for camouflage. Yup, that’s it.

They say Aslan is on the move.

it’s the color of a fucking nacho cheese dorito

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl