Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2019

Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel

August 22 2019

9505 d61d 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaPsaiko Psaiko
Wrażliwość jest Twoją siłą, pamiętaj o tym piękna kobieto! Jeśli ktoś kiedyś uzna ją za Twoją słabość, nie jest wart ani jednej Twojej łzy.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxsneakyx xsneakyx

August 16 2019

6512 2ac2 390
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive
Reposted fromDennkost Dennkost viadualistycznie dualistycznie
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viatake-care take-care

August 15 2019

9794 67d0 390
Reposted fromsober sober viainsanedreamer insanedreamer
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viakotfica kotfica

July 29 2019

3747 3d95 390
Reposted fromkarsina karsina viachowchow chowchow
9381 d44d 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaSilentForest SilentForest

July 23 2019

Jesteś dla tego
prostego, wygodnego dzisiejszego świata, zadowalającego się byle czym, za bardzo
wymagający i za głodny, on cię wypluwa, masz dla niego o jeden wymiar za dużo.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx

July 19 2019

0920 6b14 390
;)
Reposted fromSchizoecke Schizoecke viainto-black into-black
7286 0aff 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna

June 29 2019

7657 f521 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Reposted fromFlau Flau viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl