Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetheartt mysweetheartt
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij

October 08 2018

Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagingerowaa gingerowaa

September 30 2018

Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań.
— Agnieszka Osiecka "Szpetni czterdziestoletni"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakuszii kuszii
1978 5e1b 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viadunkellicht dunkellicht
4121 9126 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSenyia Senyia
 Posiadanie kogoś, kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo. 
Reposted fromlovvie lovvie viajustmine justmine
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustmine justmine
GIB MELK YUM YUM YUM
Reposted frommae mae viaPsaiko Psaiko
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viajustmine justmine

September 26 2018

Lubię miejsca, gdzie części łączą się ze sobą. Oczy z policzkami, nadgarstki z dłońmi.
— Ally Condie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
4306 6d01 390
2162 0770
Reposted fromolaosa olaosa viaszydera szydera
7396 6a68 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera

September 19 2018

im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl