Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— S. Barańczak
Reposted fromstopme stopme viagdziejestola gdziejestola

November 13 2017

W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
3460 809e 390
Reposted fromthetemple thetemple viaStoneColdSober StoneColdSober

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
7508 5b87 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie ale smutną duszę.Wszystko w jednym ciele. To naprawdę dziwne uczucie."
— znalezione
Reposted fromnikami nikami
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

November 08 2017

Kochać to czasem nosić pod skórą odłamki starego lustra, w którym świat był dobrym miejscem.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie vialovesweets lovesweets
1479 8205 390

emmacharlottewatson:

‘Stranger Things’ Cast + PHOTOSHOOTS

8465 dd36 390
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko

November 05 2017

Friends don't lie
— 011

November 01 2017

Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji –powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted fromlovvie lovvie viatake-care take-care
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka vialovesweets lovesweets
9567 d3ac 390
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viadualistycznie dualistycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl