Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2019

0180 98c7 390
Reposted fromnutt nutt viakotfica kotfica
- Uważaj na siebie - radzę jej szczerze, z całego serca. Nie chce, aby ktokolwiek ją zadeptał. Niech ona depcze. Niech idzie.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone

February 01 2019

7892 025c 390
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viawalkthemoon walkthemoon

January 16 2019

6336 ecbd 390
Reposted frompiehus piehus viamysweetheartt mysweetheartt
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frompasazerka pasazerka vianieobecnosc nieobecnosc

January 05 2019

Im częściej powtarzasz, jakie coś jest trudne, tym trudniejsze będzie Ci się wydawać.
4197 73fe 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamodalna-art modalna-art
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viatalula talula
8188 3957 390
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamodalna-art modalna-art
Reposted fromvolldost volldost viafutureiscoming futureiscoming
7933 1953 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatalula talula

December 20 2018

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Witkacy, '622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta'
Reposted fromwhoifnotme whoifnotme viapkz451 pkz451
8324 afa2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawhatashame whatashame

December 19 2018

6069 caec 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl