Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

5444 f63f
Reposted fromteijakool teijakool viakjuik kjuik

November 12 2019

Można uciec od ludzi, ale nie można uciec od tego, co nosisz w sercu.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafou fou
7009 40cd 390

D2
Reposted fromeyelyn eyelyn viaponurykosiarz ponurykosiarz
3436 4352 390
Reposted fromministerium ministerium viaMartwa13 Martwa13

November 08 2019

4168 266a 390
Reposted fromjhaesus jhaesus viaMrrruk Mrrruk

November 05 2019

Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viashitsuri shitsuri

October 04 2019

8291 93e1 390
Reposted fromnyaako nyaako viaLuukka Luukka
6588 6845 390
Reposted fromink ink viaLuukka Luukka

October 02 2019

Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed

September 20 2019

Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguniaaaaaa guniaaaaaa
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaguniaaaaaa guniaaaaaa
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafearoflove fearoflove
9905 8d19 390
Reposted fromcontigo contigo viaguniaaaaaa guniaaaaaa
9604 4b38 390
Reposted frombrumous brumous viasarazation sarazation
6283 fdcf 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaguniaaaaaa guniaaaaaa
9259 498b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
8331 021a 390
Reposted frommoai moai vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl